Choď na obsah Choď na menu
 


Členovia

Členom ŠK GP sa môže stať každý z regiónu Gemera, kto má záujem sa zúčastňovať šachového diania v tomto regióne.

Aby ste sa mohli stať členom nášho združenia a zúčastňovať sa podujatí na ktorých sa podieľame, zašlite vyplnenú prihlášku, ktorej tlačivo si môžete stiahnuť nižšie, na klubový e-mail.

Aktívni členovia Šachového klubu Gemerská Poloma:

Por. číslo

Číslo prihlášky Meno Obec Poznámka

1

001 Ondrej Bašták Ďurán Gemerská Poloma predseda, GŠL
4 004 Ján Gál Gemerská Poloma kontrolór
5 021 Ján Fabián Gemerská Poloma podpredseda, GŠL
6 006 Štefan Magut Gemerská Poloma katolícky farár v GP
7 007 Ján Bacso Rožňava GŠL
8 011 Ján Ciberaj Gemerská Poloma  
9 015 Ján Bašták Rožňava  
10 017 Patrik Fabián Gemerská Poloma mádež do 15 rokov
11 020 Mirko Chomiak Gemerská Poloma mádež do 15 rokov
12   Bianka Chomiaková Gemerská Poloma mádež do 15 rokov
13 022 Štefan Ciberaj Betliar  
14 023 Ondrej Lipták Betliar  

Priatelia Šachového klubu Gemerská Poloma:

Por. číslo Meno Obec Poznámka
1 Ladislav Dono Rožňava  
2 Miroslav Michalka Gemerská Poloma starosta GP
3 Ján Spišiak Gemerská Poloma mádež do 15 rokov

Aktualizované k 13.3.2017.