Choď na obsah Choď na menu
 


Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane u jednotlivých poukazovateľov

28. 1. 2018

 

A.  Fyzické osoby - ZAMESTNANCI - za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

 • do 15. februára 2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len Potvrdenie)
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)      2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)       3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne  40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

 • vypočítanú sumu 2%/3% zo zaplatenej dane, zaokrúhlite na eurocenty smerom nadol (suma nesmie byť nižšia ako 3 €) a vpíšte ju do Vyhlásenia o poukázani podielu zaplatenej dane, kde uvediete údaje prijímateľa 2% z dane:

názov: Šachový klub Gemerská Poloma,

sídlo: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

forma: občianske združenie IČO: 45793239.

 • do 30. apríla 2018 pošlite/doručte vyplnené:

príslušnému daňovému úradu

 • tieto tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

________________________________________________________________________

B.  Fyzické osoby - ktoré si podávajú sami daňové priznanie

 • do 31. marca 2018 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska
 • Vypočítajte si:

a)            2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)        3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne  40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového tlačiva (typ A - oddiel 8, typ B - oddiel 12) vypísať tieto údaje:

názov: Šachový klub Gemerská Poloma,

sídlo: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

forma: občianske združenie IČO: 45793239.

Upozornenie: Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník - fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

________________________________________________________________________

C.  Právnické osoby

 • do 31. marca 2018 podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára (VI. časť) vypísať tieto údaje:

názov: Šachový klub Gemerská Poloma,

sídlo: Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

forma: občianske združenie IČO: 45793239.

 • vypočítaná suma 2%/1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo  výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.