Choď na obsah Choď na menu
 


Žiadosť o materiálnu podporu ŠK GP od obce Gemerská Poloma

5. 11. 2015

Občianske združenie Šachový klub Gemerská Poloma

Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

Žiadosť o materiálnu podporu šachového klubu Gemerskej Polomy

 

starosta obce Gemerská Poloma

Miroslav Michalka

Námestie SNP 211

Gemerská Poloma

049 22

 

12.10.2015, Gemerská Poloma

 

Vec:    Žiadam o materiálnu podporu šachového družstva Gemerskej Polomy vo výške 785 €.

Odôvodnenie:

            Na Gemeri prebieha od roku 2006 súťaž Gemerská šachová liga (GLŠ). Doteraz sa súťaže zúčastňovali družstvá obcí nachádzajúcich sa v regióne Gemera ako: Štitník, Tornaľa, Betliar, Bátka, Revúca, Tornaľa, Plešivec. V roku 2012 (ročník súťaže 2012/13) sa do súťaže prvý krát zapojili aj hráči Gemerskej Polomy ako družstvo obce. Odvtedy sa GLŠ zúčastňovali hráči hrajúci za obec aj nasledujúcich ročníkov. V ročníku 2013/14 obsadili 2. miesto, v roku 2014/15 6. miesto.

            2.9.2015 vzniklo na podnet hráčov zúčastňujúcich sa Gemerskej šachovej ligy za obec Gemerská Poloma Občianske združenie Šachový klub Gemerská Poloma, ktoré ma za cieľ podporu šachového diania v obci a v regióne Gemera.

            Žiadam obec, aby podporila Šachový klub GP a jeho športové aktivity a to v nasledovných veciach:

 1. informovať potenciálnych šachistov o možnosti zúčastniť sa šachovej súťaže
 2. vyhradiť priestory na tréningy hráčov a na jedno kolo súťaže
 3. podporiť družstvo Polomy finančne:
  1. štartovné Gemerskej šachovej ligy za celé družstvo na jeden rok 20€;
  2. cestovné – pokiaľ sa prihlási 8 družstviev, uskutoční sa 8 kôl, takže bude potrebné 7 krát vycestovať. Hrajú štvorčlenné skupinky a hráči by sa mohli na jednotlivé kolá dopraviť spoločne jedným autom. Vzdialenosť obcí od GP, kde sa posledný ročník hrali jednotlivé kolá GŠL je v priemere 30km, čo je približne 6€ na benzín. Nevieme však, aké družstvá z Gemera sa prihlásia v nasledujúcich ročníkoch. Navrhujem navýšiť 50€ na cestovné, čo je v priemere 7€ na jedno kolo súťaže.
  3. občerstvenie – jedno kolo súťaže v danom ročníku by sa malo uskutočniť v Gemerskej Polome – každé družstvo raz hosťuje ostatné družstvá; je zvykom pohostiť účastníkov kola drobným občersvením – párky, chlieb, horčica, minerálka, čaj, káva, keksíky,.... Jeného kola sa zúčasní 8x4=32 hráčov, plus náhradníci, rozhodca, alebo asistent, spolu okolo 40 ľudí. Navrhujem na občersvenie vyčleniť 100€, čo je na jedného hráča približne 2,50€.
 4. zakúpiť šachovnice a šachové hodiny, s ktorými by disponoval šachový klub Gemerskej Polomy, aby mohol organizovať vlastné súťaže a viesť tréning svojich členov
  1. šachové súpravy

Klub by mal disponovať aspoň 8 kusmi šachových súprav. Vyššie šachové súťaže sa hrávajú na 8 šachovniciach.

Cena šachovej súpravy sa pohybuje okolo 50 €, napr.

http://www.sachypalka.sk/ceska-klubovka-sachovnica-platene-vrecko_1-1

Česká klubovka + šachovnica + plátené vrecko

Veľmi populárna súťažná šachová súprava. Uspokojí aj najnáročnejších šachistov.Výška kráľa 10,5cm , veľkosť podstavy 3,8cm hodí sa na šachovnicu č.6. Pri odbere 8 a viac súprav 5% zľava.

Podrobnosti o tovare Kúpiť výrobok  Cena:  52,50 €

Ale je možné kúpiť šachovnice a figúrky osobitne, s tým, že cena sa po započítaní množstevnej zľavy zníži na: 18,44€

Navrhujem zakúpiť 8 šachovníc, čo by pri odbere z uvedeného zdroja znamenalo 147,52€ + poštovné = okolo 155€.

 1. šachové hodiny

Cena šachových hodín sa pohybuje okolo 50€, napr.

http://www.sachypalka.sk/digitalne-sachove-hodiny-dgt-2010_5-2884

Digitálne šachové hodiny DGT 2010

Vhodné na všetky súťaže FIDE obsahujú všetky potrebné nadstavenia na turnaje a ligové súťaže. Baterie zdarma od výrobcu.

Pri odbere 5 kusov a viac je cena 52,50 €.

Najlacnejšie súťažné hodiny podľa prieskumu trhu sú:

http://www.lukasport.sk/sk/detail/sachove-hodiny-junso-211a

v cene 37,99€.

Navrhujem zakúpiť 8 kusov šachových hodín, čo by pri odbere z uvedeného zdroja znamenalo 303,92€ + poštovné = okolo 310€.

 1. Réžijné náklady OZ Šachový klub GP
 1. Poplatok za založenie OZ,     66€
 2. Zriadenie web stránky OZ,   20€/rok
 3. Založenie a vedenie účtu OZ, 20€/rok (Fio banka)
 4. Organizačné náklady súvisiace s Gemerskou šachovou ligou, 20€
 5. Vedenie šachových tréningov, 10€
 6. Tlač informačných a administratívnych materiálov, 10€

Spolu réžijné náklady: približne 150€

Celkový rozpočet:

Rozpočet – podpora šachového klubu Gemerská Poloma

1

štartovné GŠL

20 €

2

cestovné GŠL

50 €

3

občerstvenie GŠL

100 €

4

šachové súpravy

155 €

5

šachové hodiny

310 €

6

Réžijné náklady OZ

150€

Spolu

785 €

 

            V prípade, že obec bude pokladať výšku podpory šachového družstva za presahujúcu jej možnosti, žiadam obec o podporu družstva aspoň v niektorých bodoch uvedených v tejto žiadosti.

 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

 

S pozdravom,

 

Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

Predseda OZ ŠK GP