Choď na obsah Choď na menu
 


Gemerská šachová liga 2016/17 - XI. ročník

16. 12. 2016

ŠACHOVÝ KLUB TORNAĽA

Súťažný poriadok Gemerskej Ligy XI. roč. 2016 - 2017

Gemerská Liga v šachu bola zorganizovaná z iniciatívy Šachového klubu Tornaľa  v zastúpení Ing. Ladislav Polgári a OZTK - AŠZ  (regionálne zastúpenie) Rimavská Sobota v zastúpení  Štefan Makši predseda maksis@rsnet.sk

Cieľom je spropagovanie šachovej hry, oživenie šachového života amatérov na Gemeri, a tiež zapojenie a výchova mládeže v rámci súťaženia. Víťazné družstvo obdrží putovný pohár (trofej) vyhlasovateľa súťaže - získa titul „Majstri Gemera“, a najlepší jednotlivec cenu za prvenstvo a titul „Majster Gemera v praktickom šachu“.

Hrá sa systémom každý s každým podľa vylosovania. V rámci duelu  na sústredení družstiev  odohrá každý hráč s každým súperovým hráčom jednu partiu, teda každý hráč odohrá štyri partie. Po zaplatení štartovného družstvá budú (boli) zaregistrované v poradí akom sa prihlasovali. Jednotlivé kolá boli rozpísané podľa Shurigových tabuliek, hracie dni boli určené po odsúhlasení s organizačnými pracovníkmi, hracie miestnosti určené podľa dohovoru.

Hrá sa podľa pravidiel FIDE so skráteným tempom 2x30 min na partiu až do spadnutia. Partie nie je povinné zapisovať.

Časový rozpis na hracie dni:

Od 8.30 do 9.30 hod – prvý zápas

Od 9.40 do 10.40 hod – druhý zápas

prestávka do 12.00

Od 12.00 do 13.00 hod – tretí zápas

Od 13.10 do 14.10 hod štvrtý zápas

M i e s t o   a   t e r m í n   k o n a n i a

j e d n o t l i v ý ch  k ô l:

I. kolo - 17. decembra 2016  –  Kultúrny dom  Štítnik

II. kolo - 14 . januára 2017  –  MsKS Tornaľa

III. kolo  - 28 . januára  2017 – JRD Revúca

IV.kolo  -  11. februára 2017 – Obecný kaštiel Kráľ

V.kolo - 11 . marca 2017 –  Rožňava

VI.kolo - 8. apríla 2017  –  Kultúrny dom Betliar

VII.kolo a bleskový turnaj   -  22. apríla 2017 Kult.dom Štítnik

Bodovanie a stanovenie poradia: Za víťazstvo prináležia družstvu 3 body, za nerozhodný výsledok(remíza) 1 bod,  za prehru 0 bodov. V prípade rovnosti bodov budú rozhodovať pomocné body – olympijské bodovanie (súčet získaných bodov na jednotlivých šachovniciach), ďalej vzájomný zápas, ďalej počet vyhratých partií s čiernymi kameňmi.

Hrá sa na štyroch šachovniciach, ktoré sa obsadzujú v poradí podľa určenia pred prvým kolom. Miesto na súpiske je vopred určené. Počas zápasu družstva je umožnené striedanie novým hráčom, ale šachovnica musí byť zachovaná. Kontaktná osoba, v prípade sporov, ponúkania remíz, reklamácií je kapitán družstva. Na priebeh hry dohliada rozhodca, ktorý zapisuje výsledky spolu s riaditeľom súťaže. Bude na každé kolo podľa prítomnosti určený na mieste. Honorár podľa rozpočtu. Výsledky ešte v ten deň nahlási riaditeľovi súťaže Ing. Ladislavovi Polgárimu. Riaditeľ súťaže v priebehu jedného týždňa pošle spravodaj výsledkami a tabuľkou pre jednotlivé oddiely e-mailovou poštou. Pozvánky na ďalšie kolo musia byť odoslané aspoň týždeň pred konaním e-mailovou poštou – inak platí rozlosovanie podľa týchto propozícií. V prípade nenastúpenia družstva na viac ako dve kolá družstvo bude zo súťaže vylúčené, a na vrátenie štartovného nebude mať nárok. Jeho výsledky sa anulujú. Právo zmeny  vyhradzuje organizátor v zmysle dohodnutých podmienok.

Oddiely štartujú na vlastné náklady – cestovné a občerstvenie si hradia sami. Doporučujeme hostiteľom, aby zabezpečili malé občerstvenie (káva alebo čaj) zúčastneným hráčom. Hostiteľom bude družstvo podľa určenia - podmienky si musia vytvoriť sami. Predbežne podľa rozpisu:  Štítnik 1. stretnutie, potom v poradí, Tornaľa, Revúca, Kráľ, Rožňava a Betliar. Záverečné vyhodnotenie a súťaž v bleskovej hre sa bude hrať pravdepodobne v Štítniku nakoľko oni majú dve družstvá v súťaži.

XXXX

Štartovné zaplatené jednotlivými družstvami bude investované nasledovne:

Štartovné 7x20 EUR= 140 EUR   bude rozdelené nasledovne:

Honorár rozhodcov: 7 sústredení 7 x 5 EUR  =  35 EUR

Honorár hl. organizátora - riaditeľa     ............... 75 EUR

Zakúpenie putovných pohárov,medailí,  v réžii organizátora .................................30 EUR

Poradové  čísla  družstiev podľa prihlášky:

1. ŠK  Baník Štítnik A

2. ŠK  Baník Štítnik B

3. ŠK  Tornaľa

4. ŠK  Tatran Betliar

5. ŠK  Kráľ

6. ŠK  Rožňava

7. ŠK  Revúca


Dvojice družstiev a v nich hráči hrajú podľa tohto rozpisu:

D – domáci   - D1, D2, D3, D4 – hráči v poradí

H – hostia     - H1, H2, H3, H4 – hráči v poradí

Poznámka: pohyb hráčov po šachovniciach sa deje podľa chodu hodinových ručičiek

Zápasy jednotlivých kôl:

1.kolo         17. decembra 2016  – Kult.dom Štítnik   o 8.30 hod

(2)  ŠK  Baník Štítnik B  -  (7)  ŠK Revúca

(3)  ŠK  Tornaľa  -  (6)  ŠK  Rožňava

(4)  ŠK  Tatran Betliar  -  (5)  ŠK  Kráľ

ŠK Baník Štítnik A  -  má voľno

2.kolo       14. januára  2017  -  MsKS Tornaľa   8.30 hod

(5)  ŠK Kráľ   -   má voľno

(6)  ŠK Rožňava  -  (4) ŠK Tatran Betliar

(7)  ŠK Revúca  -   (3)  ŠK Tornaľa

(1)  ŠK Baník Štítnik A  -  (2)  ŠK Baník Štítnik B  - odohrajú doma          a nahlásia výsledok

3.kolo   28 . januára  2017 –  JRD Revúca  o 8.30 hod

(2) ŠK Baník Štítnik B    -  má voľno

(3) ŠK Tornaľa  -  (1) ŠK Baník Štítnik A

(4) ŠK Tatran Betliar  - (7) ŠK Revúca

(5)  ŠK Kráľ - (6) ŠK Rožňava

4.kolo     11. februára  2017  –  Obecný kaštieľ Kráľ o 8:30 hod

(6) ŠK Rožňava - má voľno

(7) ŠK Revúca - (5)  ŠK Kráľ

(1) ŠK Baník Štítnik A -   (4) ŠK Tatran Betliar

(2) ŠK Baník Štítnik B - (3) ŠK Tornaľa 

5.kolo  11. marca  2017   –  Kult. dom  Rožňava  o 8:30 hod

(3) ŠK Tornaľa  -  má voľno

(4) ŠK Tatran Betliar  -  (2) ŠK Baník Štítnik B

(5)  ŠK Kráľ -  (1) ŠK Baník Štítnik A

(6) ŠK Rožňava - (7) ŠK Revúca

6.kolo   8.apríla 2017 – Kult.  dom Betliar o 8:30

(7) ŠK Revúca – má voľno

(1) ŠK Baník Štítnik A - (6) ŠK Rožňava

(2) ŠK Baník Štítnik B - (5)  ŠK Kráľ

(3) ŠK Tornaľa   -  (4) ŠK Tatran Betliar

7.kolo 22 . apríla 2017 + bles.turnaj -   Kult.dom Štítnik o 8:00 hod

(4) ŠK Tatran Betliar – má voľno

(5)  ŠK Kráľ -  (3) ŠK Tornaľa

(6) ŠK Rožňava  - (2) ŠK Baník Štítnik B

(7) ŠK Revúca -   (1) ŠK Baník Štítnik A

Bleskový turnaj hráčov na súpiskách

Dňa 22. apríla 2017 na mieste konania posledného kola sa uskutoční aj vyhodnotenie súťaže a vyhlasovanie výsledkov. Tu sa bude hrať aj bleskový turnaj. Bleskový šachový turnaj sa bude hrať  švajčiarskym systémom na 7 kôl –alebo  podľa dohody - s časovým tempom 2x10 minút. Víťaz získa medailu  a titul Majster Gemera v bleskovom šachu“ okrem toho budú udelené aj vecné ceny - štartovné 1,5 EUR. Právo štartu majú všetci šachisti, ale do celkového hodnotenia bleskovej hry budú zahrnutí hráči na jednotlivých súpiskách.

V Tornali dňa 24. novembra  2016              

Ing. Polgári Ladislav – riad.súťaže