Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačné problémy GŠL 2016

7. 5. 2016

Organizačné problémy GŠL 2016

 

X. ročník GŠL sprevádzali organizačné problémy, týkajúce sa dodržiavania termínov na odohratie jednotlivých kôl, tak ako boli naplánované na začiatku súťaže. Družstvá svoje vzájomné zápasy dohrávali po termíne riadneho kola, pričom nemali jasne stanovené dokedy majú kolo odohrať a aké sankcie im hrozia, ak dané kolo neodohrajú včas.

 

Zo 7. kôl GŠL sa len 3 odohrali podľa plánu. V 4 kolách sa vzájomné zápasy prekladali, pričom sa dohrávali, resp. výsledky týchto zápasov boli zverejnené, niekoľko kôl po riadnom termíne. Konkrétne výsledky zápasu z 1. kola boli zverejnené po 3. kole, z 2. kola po 4. kole, z 3. kola po 6. kole a zo 6. kola bol jeden zápas dohrávaný tesne pred 7. kolom a jeden sa vôbec neodohral a bol kontumovaný. Podrobne sú dohrávky zápasov zdokumentované v tabuľke nižšie.

 

Tento stav vedenia súťaže považujem za neprijateľný. Akákoľvek súťaž má zmysel len vtedy, ak má jasne stanovené pravidlá a tieto pravidlá sa dodržujú. Preto vyzývam organizátora súťaže ako aj zúčastnené družstvá, aby v nasledujúcom ročníku GŠL zaviedli jasné pravidlá súťaženia, konkrétne pravidlá týkajúce sa dodržiavania termínov zápasov a tieto pravidlá aj dodržiavali.

 

Navrhujem, aby nebolo možné prekladať termíny zápasov. Každé družstvo má okrem základnej zostavy 4 hráčov aj náhradníkov, ktorí môžu zastúpiť členov základnej zostavy. Práve z tohto dôvodu sa uvádza na súpiske družstva širšia zostava hráčov.

V prípade závažných dôvodov nenastúpenia družstva, nech je stanovený termín a miesto odohratia náhradného zápasu, najneskôr však do 1 týždňa po riadnom kole. Ak tak družstvá neurobia, nech sú kontumované.

Družstvá z rovnakej obce alebo obcí v blízkom okolí by mali nastúpiť na dané kolo v mieste, ktoré bolo určené na začiatku súťaže, bez ohľadu na to, že kvôli tomu musia cestovať do vzdialenejšej obce. Kolá by sa nemali rozbíjať tým, že si každý dané kolo odohrá doma. Napríklad Štítnik A a B, ktorí dostali v 2. kole X. ročníka GŠL výnimku, že môžu odohrať vzájomný zápas u seba doma, aby nemuseli cestovať do Tornale, ho nakoniec odohrali, či nahlásili až po 4. kole. Takéto správanie potom deformuje celú súťaž.

Nenastúpenie družstva bez ospravedlnenia aspoň 3 dni pred daným kolom nech sa trestá jeho kontumačnou prehrou.

Je najmä na riaditeľovi turnaja (či hlavnom rozhodcovi), aby sledoval dodržiavanie súťažného poriadku. Preto ak sa v súťažnom poriadku urobí poriadok, čo sa dodržiavania termínov zápasov týka, mal by rozhodca dodržiavanie tohto poriadku vyžadovať a riadiť sa ním.

Verím, že tieto návrhy prispejú ku skvalitneniu súťaže GŠL, odstránia konfliktné situácie a prinesú súťažiacim viac radosti z hry.

7.5.2016,Gemerská Poloma

Ondrej Bašták Ďurán

gsl15_16_realne-terminy-zapasov-.jpg

Článok na stiahnutie

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.