Choď na obsah Choď na menu
 


PROPOZÍCIE ŠTZŠ RV 2017

Šalogo-sk-gp.pngchový turnaj základných škôl Rožňavského okresu 2017 – 2. ročník

(propozície)

 1. Turnaj – základná charakteristika :
  • priateľský, nebodovaný turnaj pre žiakov základných škôl na Gemeri
 2. Účastníci:
  • turnaja sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl a žiaci 1. stupňa 8-ročných gymnázií na Gemeri
  • súťažiť budú trojčlenné družstvá za danú Základnú školu (1 škola môže mať aj viac družstiev odstupňovaných výkonom s označením A, B,...)
  • v družstve musí byť minimálne 1 hráč z 1. stupňa ZŠ
  • maximálny celkový počet družstiev na turnaji je 8
 3. Súťažné kategórie:
  • družstvo za danú Základnú školu
  • jednotlivci 1. stupeň ZŠ
  • jednotlivci 2. stupeň ZŠ
 4. Organizátor : Šachový klub Gemerská Poloma
 5. Riaditeľ súťaže : Ondrej Bašták Ďurán
 6. Hlavný rozhodca : Róbert Szaszák
 7. Miesto a čas :
  • Sála Obecného úradu Gemerská Poloma (Námestie SNP 211)
  • 26.4.2017 (streda)
 8. Účastnícky poplatok: bez poplatku
 9. Hrací systém :
  • bude sa hrať Švajčiarskym systémom na 9 kôl
  • bodovanie družstiev:
   • body všetkých hráčov za družstvo danej Základnej školy sa sčítavajú do výsledného počtu bodov družstva
 10. Tempo hry : 2 x 15 min
 11. Pomocné kritériá rozhodujúce o konečnom poradí :
  • Skóre
  • Buchholz (Súčet výherných bodov hráčov, proti ktorým hráč hral.)
  • Sonebor-Berger (Ak hráč nad súperom vyhral do SB sa mu pripočíta počet bodov, ktoré súper v turnaji celkovo získal, ak s ním remizuje, priráta sa mu polovica, ak prehral, nezaráta sa mu nič.)
  • Lós
 12. Harmonogram turnaja:
  • 8:00 – 8:30                 Otvorenie turnaja
  • 8:30 – 9:05                 1. kolo
  • 9:05 – 9:40                 2. kolo
  • 9:40 – 10:15               3. kolo
  • 10:15 – 10:50             4. kolo
  • 10:50 – 11:25             5. kolo
  • 11:25 – 12:00             Obedňajšia prestávka
  • 12:00 – 12:35              6. kolo
  • 12:35 – 13:10              7. kolo
  • 13:10 – 13:45              8. kolo
  • 13:45 – 14:20              9. kolo
  • 14:20 – 15:00             Vyhlásenie výsledkov
 13. Ceny:
  • výherné poháre pre prvé 3 družstvá - kategória Základná škola
  • medaily pre hráčov prvých 3 družstiev
  • medaily pre najlepších 3 jednotlivcov – kategória 1. stupeň ZŠ
  • medaily pre najlepších 3 jednotlivcov – kategória 2. stupeň ZŠ
  • diplomy / účastnícke listy
  • vecné ceny
 14. Prihlášky do turnaja:
  • hráči sa na turnaj prihlasujú zaslaním prihlášky s menami hráčov za danú Základnú školu (prihláška je rozposielaná spolu s propozíciami)
  • uzávierka podania prihlášok na turnaj: 31. 3. 2017!
 15. Kontakt:
  • Ondrej Bašták Ďurán, oz.sach.gp@gmail.com, +421 949 737 543
  • Róbert Szaszák, rszaszak@gmail.com, +421 915 890 399
  • organizátor :

Šachový klub Gemerská Poloma

Pionierov 607

049 22 Gemerská Poloma

Website: www.sachovyklubgp.org

E-mail:   oz.sach.gp@gmail.com

Mobil:   +421 949 737 543

 1. Ostatné informácie :

  • Ide o priateľský nebodovaný turnaj, ktorého účelom je zapojenie mládeže z okresu Rožňava do šachového diania, zatraktívnenie šachu pre mládež a nadviazanie nových kontaktov medzi šachistami.
  • Organizátor zabezpečí občerstvenie
   • bagety, keksíky, minerálka, čaj, ovocie...
   • počas obedňajšej prestávky sa budú podávať párky
 1. Sponzori turnaja:
  • Obec Gemerská Poloma, Brantner Gemer, Východoclovenská vodárenská spoločnosť – Závod Rožňava, Eurobus, Dr. Öetker

logo-gp.jpg    brantner_international_environmental_druckversion.jpg   dr._oetker-logo.svg.jpg

logo_eurobus-bez_s-2016-03.jpg   vv-spolocnost_rv_logo.jpg

Stiahnuť propozície