Choď na obsah Choď na menu
 


Šachový krúžok ZŠ GP zaradený do projektu Šach na školách

4. 12. 2016

sachovy-kruzok-zs-gp_28.11.2016_2.jpg

 

Dňa 10.10.2016 bol v ZŠ Gemerská Poloma otvorený šachový krúžok pre deti 1. aj 2. stupňa. Prvého krúžku sa zúčastnilo 9 detí a v ďalších je počet detí premenlivý, v priemere 7 detí, pričom do krúžku niektoré deti prichádzajú, iné odchádzajú. Krúžok sa začína o 13:00 a trvá do 15:00 – žiaci 1. stupňa navštevujú krúžok v prvej hodine, žiaci 2. stupňa v druhej. Krúžok prebieha raz do týždňa v pondelok.

Zatiaľ, po 5 stretnutiach, sme s deťmi prebrali nasledovné témy: úvodné testovanie úrovne šachovej hry detí, vzájomné partie komentované vedúcim krúžku, základy šachu na interaktívnej tabuli - chod figúr, branie, obrana, boj, šachovanie, útek zo šachu a riešili sme matové pozície – mat 1 a 2. ťahom.

Deti sa na šach tešia. Je až udivujúce, s akým nadšením sa púšťajú do vzájomných partií, hoci ešte poriadne neovládajú ani chod figúr. Najradšej by iba hrali. Hovorím teraz o žiakoch z prvého stupňa, 1., 2. a 3. ročník.

 

Druhostupňový, menovite 8. a 9. ročník, sú už prirodzene vážnejší a riešime spoločne o niečo náročnejšie šachové úlohy ako so žiakmi z 1. stupňa.

ZŠ Gemerská Poloma sa prihlásila aj do projektu Šach na školách, ktorý zastrešuje Slovenský šachový zväz. Ten škole v rámci projektu zapožičal 12 šachových súprav a literatúru vhodnú na výuku šachu detí. Literatúra z projektu, ale aj iná, je dostupná v klubovej knižnici ŠK GP, odkiaľ si ju môžu deti zapožičať.

sachovy-kruzok-zs-gp_28.11.2016_1.jpg

Zoznam žiakov navštevujúcich šachový krúžok:

1. stupeň:

1          Mirko Chomiak

2          Bianka Chomiaková

3          Lucka Galajdová

4          Viktorka Balážová

5          Natálka Zatrochová

6          Viktor Ferenčík

7          Patrik Fabián

8          Jakub Šimún

9          Lukáš Hatvaník

2. stupeň:

10        Martin Gunár

11        Michal Jerga

12        Jaroslav Ďurák

13        Samuel Očkaík

 

Mgr. Ondrej Bašták Ďurán

vedúci krúžku

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Šachový krúžok ZŠ GP