Choď na obsah Choď na menu
 


Zhrnutie činnosti šachového krúžku v šk. roku 2016/17

21. 6. 2017

Milí priaznivci šachu,

 

náš šachový klub ŠK GP sa v poslednej sezóne, ktorá sa kryje so školským rokom 2016/17 venoval nasledovným činnostiam:

 1. vedenie Šachového krúžku na Základnej škole v Gemerskej Polome
 2. pravidelné šachové tréningy – opäť pravidelne prebiehajú každý utorok od 16:30 do 18:30 v Sále Obecného úradu
 3. účasť na regionálnych šachových turnajoch, na ktorých sa čoraz častejšie objavujú aj členovia v žiackom veku
 4. organizáciou vlastného šachového turnaja: Okresný šachový turnaj žiakov ZŠ

 

V tomto článku zhrniem podrobnejšie činnosť Školského šachového krúžku.

 

Krúžok začal svoju činnosť 10. októbra 2016. Prihlásili sa na neho deti 1. aj 2. stupňa, tie z 2. stupňa však po pár krúžkoch chodiť prestali. Usudzujem, že je ťažké motivovať staršie deti k šachu, alebo všeobecne k nejakej činnosti, pokiaľ nezískajú správne návyky už v rannom detstve. Aj preto som rád, že deti z 1. stupňa, ktorých bola väčšina, ho vytrvali navštevovať až do konca.

 

Krúžok v priemere navštevovalo 6 až 7 žiakov. Prebiehal raz týždenne po 2 hodiny – každý pondelok od 13:00 do 15:00, uskutočnil sa 28 krát.

 

ZŠ v Gemerskej Polome sa kvôli šachovému krúžku prihlásila do projektu Šach na školách, vďaka ktorému boli škole zapožičané šachové pomôcky, hlavne: 12 šachových súprav, literatúra Šach na školách 1, 2, 3. Učebnice Šach na školách zakúpil ŠK GP pre všetkých žiakov navštevujúcich krúžok.

 

Základná štruktúra výuky na krúžku bola nasledovná:

 

 1. riešenie diagramov z učebnice Šach na školách 1 poprípade iných študijných materiálov, ukážkové šachové miniatúry
 2. šachové partie započítavané do krúžkového miniturnaja (8. kôl, tempo 2x10 minút)
 3. riešenie šachových úloh s využitím šachového výukového softvéru – lichess.org, learnigchess.net

 

Na výkuku šachu sme používali okrem samotných šachových súprav aj interaktívnu tabuľu nainštalovanú v kabinete matematiky.

 

Žiaci sa za rok naučili nasledovné šachové zručnosti:

 1. pohyb figúr
 2. výmena figúr
 3. hodnota figúr
 4. ohrozenie kráľa - šach
 5. cieľ šachovej partie – mat
 6. remízový koniec – pat
 7. matovanie vežou a dámou
 8. základné pravidlá šachového otvorenia
 9. základy kombinácií
 10. zápis a čítanie šachovej partie
 11. používanie šachových hodín – hra na čas
 12. riešenie šachových diagramov
 13. priebeh šachového turnaja – odohranie partií, sčítavnie bodov, ocenenie

 

 

Účasť na šachových turnajoch:

 

Žiaci navštevujúci šachový krúžok zažili aj turnajovú atmosféru. Najprv hrali v rámci krúžku medzi sebou v Krúžkovom miniturnaji.

10. marca sa na pôde ZŠ zúčastnili Školského šachového turnaja, kde sa umiestnili nasledovne:

 • kategória 1. supeň:
  1. Mirko Chomiak                             6, Bhlz 27,5
  2. Patrik Fabián                                6, Bhlz 23
  3. Bianka Chomiaková                       4, Bhlz 27,5
  4. Lukáš Hatvaník                             4, Bhlz 25,5
  5. Viktorka Balážová                          4, Bhlz 22,5
  6. Natália Zatrochová                         3, Bhlz 25
  7. Lucka Galajdová                            1, Bhlz 22,5
 • kategória 2. stupeň:
  1. Jaroslav Ďurák                               4, Bhlz 25
  2. Michal Jerga                                  3, Bhlz 22

 

A nakoniec sa 26. apríla niektorí z nich zúčastnili aj Okresného šachového turnaja ZŠ v Rožňavskom okrese 2017, ktorý organizoval náš ŠK GP a odohral sa v Sále OÚ Gemerská Poloma.

Na turnaji v kategórii družstiev súťažilo 10 družstiev a družstvo Gemerskej Polomy A obsadilo 5. miesto a družstvo B 10. miesto.

Jednotlivci sa umiestnili nasledovne:

 • kategória 1. supeň (17 hráčov, max. počet bodov 9):
  1. Mirko Chomiak                                5, Bhlz 45,5
  2. Patrik Fabián                                    5, Bhlz 45
  3. Bianka Chomiaková                       4, Bhlz 38
  4. Natália Zatrochová                        3,5, Bhlz 31,5
  5. Viktorka Balážová                          3,5, Bhlz 31
 • kategória 2. stupeň (14 hráčov, max. počet bodov 9):
  1. Jaroslav Ďurák                                 3,5, Bhlz 35
  2. Michal Jerga                                      3, Bhlz 30

Niektorí žiaci, hlavne vďaka podpore rodičov, sa zúčastňujú aj iných regionálnych šachových turnajov. Práve podporu zo strany rodiny vnímam ako kľúčovú pre správny a efektívny rast mladého šachistu. Ukazujú to aj výsledky žiakov – deti podporované rodičmi dosahujú na súťažiach najlepšie umiestnenia spomedzi svojich rovesníkov.

 

Na poslednom krúžku bola vyhodnotená dochádzku detí a za dochádzku si deti prevzali drobné ceny.

 

Na záver tohtoročného šachového krúžku sme deťom zabezpečili prístup na šachový vzdelávací portál www.learningchess.net. Zakúpila ho ZŠ GP a licencia je platná na šk. rok 2017/18 už odteraz. Žiaci dostali prístupové heslá k programu, aby ho mohli využívať aj počas prázdnin.

Program je veľmi dobre spracovaný od začiatočníckej úrovne až po pokročilú a je podporovaný Slovenským šachovým zväzom. Na jeho skúšobnú verziu deti na krúžku reagovali veľmi dobre, preto sme sa rozhodli im ho zaobstarať.

Tento výukový program bude v nasledujúcom školskom roku nosnou učebnou pomôckou pre prihlásených žiakov.

 

Verím, že sa deťom šachový krúžok páčil, aj keď niektoré z nich by radšej čas trávili naháňačkou po dvore. Budem rád, ak sa v budúcom roku prihlási čo najviac.

Šach je úžasný nástroj rozvoja osobnosti – odzrkadľuje sa v ňom, aký človek je a zároveň šachová hra, jej praktikovanie a štúdium vplýva na človeka, formuje ho a prináša mu množstvo zručností potrebných pre život – od schopnosti tešiť sa z víťazstva, cez poučenie sa z vlastných chýb až po rozvoj konkrétnych intelektuálnych schopností a osobnostných čŕt – predstavivisti, plánovania, rozhodovania sa...

 

Vďaka za podporu šachového krúžku a šachu v našej obci celkovo patrí hlavne ZŠ Gemerská Poloma a konkrétne riaditeľovi školy Vladimírovi Vnenčákovi, Šachovému klubu Gemerská Poloma a obci Gemerská Poloma, najmä starostovi Miroslavovi Michalkovi.

 

S pozdravom,

 

Ondrej Bašták Ďurán

vedúci šachového krúžku