Choď na obsah Choď na menu
 


Školské majstrovstvá okresu Rožňava žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu 2017

logo-sk-gp-.jpg                                                                logo-f1.jpg

 

P  R O P O Z Í C I E

Vyhlasovateľ:                  Slovenský šachový zväz so súhlasom

                                          Ministerstva ŠVVaŠ SR.

Usporiadateľ:                  Šachový klub Gemerská Poloma, Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma

Miesto konania:              Sála Obecného úradu v Gemerskej Polome, (Námestie SNP 211)

Termín:                            3. November 2017 (piatok)

Čas:                                  Prezencia                – 8:00 – 8:30

Vylosovanie             – 8:30 – 8:45

Začiatok súťaže      – 9:00

Záver a vyhodnotenie súťaže       – 12:30

Organizačný výbor:        Ondrej Bašták Ďurán – riaditeľ súťaže

Róbert Szaszák – hlavný rozhodca súťaže

Hrací systém:                  Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!

                                          9:00 - 9:20           – 1. kolo

                                          9:25 – 9:55           – 2. kolo

                                          10:00 – 10:20       – 3. kolo

                                          10:25 – 10:55       – 4. kolo

                                          10:55-11:15         Prestávka

11:15 – 11:25       – 5. kolo

11:30 – 11:50       – 6. kolo

11:55 – 12:15       – 7. kolo

12:30                    Vyhlásenie výsledkov

Kategórie:                       Spoločný turnaj žiakov a žiačok –

vyhodnotenie jednotlivcov – žiakov a žiačok v samostatných kategóriách. (Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OGY okresu RV narodení 1.1.2002 a mladší.)

Vyhodnotenie družstiev škôl - jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka. Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí.

Vyhodnotenie:                 Hlavné kritérium: Počet bodov

Pomocné kritériá:

  • Buchholz
  • Sonneborn-Berger
  • Počet výhier
  • Výsledok zo vzájomných stretnutí
  • Doplnková partia.

Ceny:                                Víťazi v kategórií žiakov a žiačok získajú diplomy.

Podmienky účasti:          Škola musí byť do súťaže prihlásená cez portál www.skolskysport.sk najneskôr do 30.9.2017.

Do 20.10.2017 zaslať súpisku súťažiacich s celým menom a dátumom narodenia hráčov na mailovú adresu ŠK GP: oz.sach.gp@gmail.com.

Súpisku potvrdenú riaditeľom školy s uvedeným menom pedagogického dozoru priniesť priamo na súťaž. (Pri zmene údajov možno priniesť opravenú súpisku).

Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja!

Na súťaž treba priniesť originál alebo kópiu preukazu poistenca každého hráča.

Maximálny počet žiakov prihlásených za jednu školu je: 5 chlapcov a 3 dievčatá.

O konečnom počte účastníkov rozhoduje usporiadateľ - vzhľadom na obmedzenú organizačnú kapacitu môže počet prihlásených zredukovať.

Postup:                            Na Školské majstrovstvá Košického kraja postupujú prví traja z každej kategórie - (3 chlapci a 3 dievčatá).

Vklad:                               1 Eur za každého hráča (škola môže svojim žiakom uhradiť poplatok). Organizátor poskytne súťažiacim malé občerstvenie.

Kontakt:                           Šachový klub Gemerská Poloma, Pionierov 607, 049 22 Gemerská Poloma, www.sachovyklubgp.org, oz.sach.gp@gmail.com, 0949 737 543 563.

Poznámky:                       Šachový materiál zabezpečuje Usporiadateľ. Cestovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Propozície

Prihláška